Tagastamise tingimused - Northnavia

Mööbliga tutvumiseks saate ka külastada meid esinduses aadressil Kangru Tee 17.

Mööbliga tutvumiseks saate ka külastada meid esinduses aadressil Kangru Tee 17.

Tagastamise tingimused

Toote tagastamine

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56 võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani. 

Meie tagastuspoliitika kestab 14 päeva, s.t, et alates kuupäevast, mil kaup on jõudnud tarbijani. Selles vahemikus on kliendil õigus saada raha tagasi (teisisõnu kaup tagastada), välja vahetada sama ja/või samaväärse toote vastu.

Tagastatav kaup peab olema selgelt kasutamata ja originaalpakendis. Kui kaup on originaalpakendist inspekteerimiseks eemaldatud, ei tohi see olla kasutatud ja kaupa tuleb vaadelda samadel tingimustel justkui tehtaks seda füüsilises poes. Originaalpakendist eemaldatud kaup tuleb uuesti pakendada viisil, et see ei saaks tagasisaatmise käigus kannatada. Kui tagastatud toode ei ole originaalpakendis või kui pakend on rikutud, siis on kauplejal õigus nõuda tarbijalt kauba väärtuse vähenemise hüvitamist.

Tagastamisõigus puudub kaubal, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tellija isiklikke vajadusi või mis on valmistatud kliendi esitatud tingimuste kohaselt (teisisõnu  eritellimus).

Eelmainitud toimingute aluseks on ostu sooritamist tõendav arve või kviitung.

Hüvitamine

Pärast Teie poolt soetatud toote tagastamist läbib kaup tootekontrolli, millest tulenevalt teavitatakse teid kas toode kuulub või ei kuulu hüvitamisele, välja vahetamisele.

Hüvitamisele kuuluv toode hüvitatakse tellijale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul ülekandega ostu sooritamiseks kasutatud pangakontole. 

Toote väljavahetamine

Toote välja vahetamise eelduseks on, et tootel esineb defekt või toode on juba eelnevalt kasutatud.

Soovist toode välja vahetada, palume Teil meile edastada e-kiri selgelt väljendatud ja üheselt mõistetava põhjendustega aadressile info@northnavia.ee ja vahetust vajav toode toimetada aadressile:

Kangru tee 17-B2, 75413 Harju maakond

Shopping Cart
Scroll to Top